Bach bloesemtherapie

Uitganspunt van dr. Bach is dat de werkelijke oorzaak van ziekte ligt in het gevoelsleven. Denk hierbij aan angst, boosheid, onzekerheid et cetera.
Ook een hond weet niet altijd wat hij met zijn gevoelens en emoties aan moet. Dit betekent niet dat gevoelens en emoties er niet mogen zijn. Maar bij te lang aanhouden van heftige gevoelens of emoties kan een hond hier lichamelijk ziek van worden. Er zijn niet voor niks uitdrukkingen zoals ‘het op je lever hebben’ of een ‘angstplasje doen’. Een spijsverteringsprobleem kan dus ook ontstaan zijn vanuit een mentale/emotionele oorzaak. Door middel van maatregelen en soms met ondersteuning van Bach bloesem komt een hond terug in mentale balans en kunnen fysieke problemen verbeteren of zelfs verdwijnen. Deze therapie werkt met trillingen. Elk type van de Bach heb je in je zitten, wanneer je in disbalans raakt wordt er van een bepaald type meer gebruikt dan van de rest waardoor je van dat type een tekort krijgt. Dit tekort proberen we aan te vullen met de Bach bloesems.