Celzouten

Celzouten zijn minerale zouten deze komen van nature voor in het lichaam, ook in dat van de hond. Celzouten zijn nodig voor de stofwisseling, bij tekorten van een bepaald mineraal zout veroorzaakt dit tekorten in cellen waardoor de stofwisseling verstoord raakt en uiteindelijk de hond ziek kan worden. Celzouten werken op celniveau en zijn verwreven en verdund. Hierdoor zijn ze direct opneembaar door de cellen. 
De celzouten hebben meerdere werking op diverse gebieden zowel fysiek als mentaal. Hierdoor zal de één beter passend zijn dan de ander.

Bij een te kort aan celzouten of een onjuiste verhouding kan er een disbalans ontstaan bij de hond. Het lichaam werkt harder om bepaalde functies naar behoren te te vervullen. Hierdoor kunnen er klachten en ziektes ontstaan. 

Klachten en ziektes kunnen o.a. ontstaan uit:

- niet passende voeding

- chemische belasting / vervuiling 

- stress 

- leefomstandigheden

Door te korte aan te vullen komt de verstoorde celstofwisseling weer opgang. Doordat de celzouten verwreven zijn worden ze direct door de cel opgenomen. 

De duur van de therapie is afhankelijk van de klacht en hoelang de klacht(en) spelen. 

natuurgeneeskunde hond ede celzouten